Prednášky

Atrium Optima - Prednášky

Vplyv osmičiek na osudy Československa

Téma: Psychológia, História , Dejiny
Prezentujúci: doc. Mgr. Milan Olejník, PhD., Spoločenskovedný ústav/ Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenská akadémia vied
Čas: 28. 09. 2018 13:30

Porovnanie účinku rastlinných a živočíšnych zdrojov omega-3 PNMK u športovcov

Téma: Medzinárodná spolupráca, mobilita a rozvoj kariéry výskumníkov, Šport
Prezentujúci: Ing. Iveta Cimboláková, PhD., RNDr. Zdenka Hertelyová, PhD., Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach/ Ústav telesnej výchovy a športu
Čas: 28. 09. 2018 14:00

Ornitologický stacionár Drienovec

Téma: Veterina, Zoológia, Biológia
Prezentujúci: MVDr. Ľuboš Korytár, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Čas: 28. 09. 2018 14:30

Lesk a bieda asistovanej reprodukcie

Téma: Medicína
Prezentujúci: MVDr. Dušan Fabian, DrSc., Slovenská akadémia vied/ Ústav fyziológie hospodárskych zvierat
Čas: 28. 09. 2018 15:00

Ako sa nebáť kliešťov

Téma: Parazitológia
Prezentujúci: Doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Čas: 28. 09. 2018 15:30

Mimozemšťania medzi nami

Téma: Molekulárna biológia, Mikrobiológia, Biológia, Vesmír
Prezentujúci: Doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach/ Prírodovedecká fakulta
Čas: 28. 09. 2018 16:00

Rádionuklidy okolo nás

Téma: Biológia, Zdravie , Ekológia
Prezentujúci: MVDr. Michaela Špalková, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Čas: 28. 09. 2018 16:30

Čo dokážu kvantové počítače

Téma: Informačné a telekomunikačné technológie, Kvantová elektronika a optika
Prezentujúci: doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach/ Prírodovedecká fakulta
Čas: 28. 09. 2018 17:00

NANO S.M.A.R.T. budúcnosť?

Téma: Nanotechnológie, Materiálové inžinierstvo
Prezentujúci: doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach/ Prírodovedecká fakulta
Čas: 28. 09. 2018 17:30

Svet bez turbulentných strašidiel

Téma: Fyzika
Prezentujúci: RNDr. Tomáš Lučivjanský, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach/ Prírodovedecká fakulta
Čas: 28. 09. 2018 18:00

Veda bez bariér: ženy v literatúre

Téma: Jazykoveda, Literatúra
Prezentujúci: PhDr. Iveta BÓNOVÁ, PhD.; Mgr. Renáta BZDILOVÁ, PhD.; PhDr. Marián GLADIŠ, PhD.; doc. PaedDr. Ivica HAJDUČEKOVÁ, PhD.; Mgr. Adriana JESENKOVÁ, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach/ Filozofická fakulta
Čas: 28. 09. 2018 18:30