Rádionuklidy okol...

Rádionuklidy okolo nás

  • Téma: Biológia, Zdravie , Ekológia
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prednášajúci:MVDr. Michaela Špalková, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
  • Dátum a čas začiatku: 28. 09. 2018 16:30

Rádionuklidy okolo nás

Informácie

Prednášku obsahuje definíciu rádionuklidov, možné zdroje rádionuklidov, meranie radiácie, ako aj aktuálne výsledky monitoringu rádionuklidov v potravinovom reťazci.

MVDr. Michaela Špalková, PhD.je absolventka doktorského odboru Všeobecné veterinárske lekárstvo na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach (2009) - absolventka postgraduálneho štúdia v odbore 6.3.11. Hygiena chovu zvierat a životné prostredie na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (2013) - zameranie výskumnej činnosti na toxikológiu a rádiobiológiu - autorka desiatok prác na témy monitoring rádionuklidov v potravinovom reťazci a vplyv nízkych dávok ionizujúceho žiarenia, pesticídov a ťažkých kovov na modelový organizmus.

Prednáška určená pre: SŠ, dospelé laické publikum
Foto zdroj: Noc