Vplyv osmičiek na...

Vplyv osmičiek na osudy Československa

  • Téma: Psychológia, História , Dejiny
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Slovenská akadémia vied
  • Prednášajúci:doc. Mgr. Milan Olejník, PhD., Spoločenskovedný ústav/ Centrum spoločenských a psychologických vied
  • Dátum a čas začiatku: 28. 09. 2018 13:30

Vplyv osmičiek na osudy Československa

Informácie

Prednáška bude zameraná na zdôraznenie dôležitých osmičkových rokov (1918, 1938, 1948, 1968, 1988), ktoré výrazne ovplyvnili osud Československa. Prednáška bude reflektovať dopad týchto medzníkov na naše dejiny.

Prednáška určená pre študentov SŠ a dospelé publikum