Čo dokážu kvantov...

Čo dokážu kvantové počítače

  • Téma: Informačné a telekomunikačné technológie, Kvantová elektronika a optika
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prednášajúci:doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach/ Prírodovedecká fakulta
  • Dátum a čas začiatku: 28. 09. 2018 17:00

Čo dokážu kvantové počítače

Informácie

Kvantové počítače sú novým a výnimočne výkonným typom výpočtového stroja, ktorý je založený na využívaní základných princípov kvantovej fyziky. Tento nový prístup umožňuje dizajnovanie úplne nových typov algoritmov a oveľa komplexnejšie spracovanie informácií. Kvantové počítače sú prísľubom pre riešenie mnohých zložitých výpočtových problémov a zásadne tiež menia kryptografické postupy. Niektoré z nich budú predstavené v rámci prednášky.

Gabriel Semanišin je docentom na Ústave informatiky, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Profesijne sa venuje algoritmickej teórii grafov a rôznym aspektom vývoja informačných systémov. Okrem iného prednáša tiež vysokoškolský kurz venovaný kvantovému počítaniu a kvantovým algoritmom.

Prednáška určená pre: SŠ, dospelé laické publikum

Foto zdroj: upjs.sk