Lesk a bieda asis...

Lesk a bieda asistovanej reprodukcie

  • Téma: Medicína
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prednášajúci:MVDr. Dušan Fabian, DrSc., Slovenská akadémia vied/ Ústav fyziológie hospodárskych zvierat
  • Dátum a čas začiatku: 28. 09. 2018 15:00

Lesk a bieda asistovanej reprodukcie

Informácie

Západnú civilizáciu zachvátila epidémia neplodnosti. Dá sa situácia ešte zvrátiť alebo sú "deti zo skúmavky" našou jedinou budúcnosťou? O pokrokoch, ale aj rizikách asistovanej reprodukcie Vám porozpráva Dr. Dušan Fabian z CBv SAV. 

MVDr. Dušan Fabian, DrSc., (ÚFHZ CBv SAV) sa špecializuje na produkciu a kontrolu kvality preimplantačných embryí. Je odborníkom v oblasti fyziológie apoptózy. Bol zodpovedným riešiteľom projektov APVT/APVV a VEGA, spoluriešiteľom medzinárodných projektov (PigCET, COST) a organizátorom národných a medzinárodných konferencií.

Prednáška určená pre: ZŠ 2. stupeň, SŠ, dospelé laické publikum

Foto: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre