Porovnanie účinku...

Porovnanie účinku rastlinných a živočíšnych zdrojov omega-3 PNMK u športovcov

  • Téma: Medzinárodná spolupráca, mobilita a rozvoj kariéry výskumníkov, Šport
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prednášajúci:Ing. Iveta Cimboláková, PhD., RNDr. Zdenka Hertelyová, PhD., Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach/ Ústav telesnej výchovy a športu
  • Dátum a čas začiatku: 28. 09. 2018 14:00

Porovnanie účinku rastlinných a živočíšnych zdrojov omega-3 PNMK u športovcov

Informácie

Šport je súčasťou nášho života. Samotný športový výkon, zaťažovanie organizmu neúmernou telesnou aktivitou, nedostatočná regenerácia, môže prispieť, byť faktorom závažných ochorení. V súčasnom svete športu pozorujeme zvyšujúci sa trend náhlych kardiovaskulárnych zlyhaní aj už u pomerne mladých športovcov. Vo všeobecnosti k rizikovým faktorom KVO priraďujeme hypertenziu, hypercholesterolémiu, ktoré vznikajú ako dôsledok nesprávneho životného štýlu, obezity, ale aj pozitívnej rodinnej anamnézy. V danej realite u športovcov významnú úlohu môže zohrávať aj často prítomný faktor stresu (napr. snaha o podanie čo najlepšieho športového výkonu). K nezanedbateľný prvkom zaraďujeme tiež nutričné zvyklosti. Máme vedomosti o tom, že stredoeurópska strava obsahuje značne viac omega-6 ako omega-3 mastných kyselín. Táto disproporcia môže vystupovať aj ako kontribučný faktor srdcovo- cievnych ochorení. Predložený návrh projektu je zacielený na zmapovanie príjmu omega-3 mastných kyselín v kontexte prevencie prípadných srdcovo- cievnych ochorení u športovcov.

Profil prednášajúcich:

Ing. Iveta Cimboláková, PhD. a RNDr. Zdenka Hertelyová, PhD. sú dlhoročné zamestnankyne UPJŠ v Košiciach. Venujú sa tak pedagogickej činnosti, ako aj vedecko výskumnej činnosti. Vzájomná spolupráca hlavne v rámci vedeckovýskumnej činnosti medzi Ústavom telesnej výchovy UPJŠ (Cimboláková) a Ústavom experimentálnej medicíny LF UPJŠ (Hertelyová) je na mimoriadne vysokej úrovni a to napr. aj riešením už viacerých projektov. Prednášajúce sú autorkami resp. spoluautorkami mnohých významných nielen domácich, ale aj zahraničných publikácií, ako aj vysokoškolských učebníc.

zdroj: doucma.sk

zdroj: welko.sk

Prednáška určená pre: SŠ, dospelé laické publikum