Svet bez turbulen...

Svet bez turbulentných strašidiel

  • Téma: Fyzika
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prednášajúci:RNDr. Tomáš Lučivjanský, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach/ Prírodovedecká fakulta
  • Dátum a čas začiatku: 28. 09. 2018 18:00

Svet bez turbulentných strašidiel

Informácie

Krv v žilách, vzduch v pľúcach, let lietadlom, komínový efekt - to je len niekoľko málo príkladov, v ktorých hlavnú rolu hraje prúdenie tekutín. Jeho rôzne prejavy do značnej miery (ne)vedome ovplyvňuje naše životy, a aby sme ho mohli nejako rozumne  využiť, musíme mu najprv porozumieť. V prednáške si opíšeme, aké rôznorodé správanie prúdenie tekutín môže mať. Podrobnejšie sa pozrieme na problém turbulencie a objasníme si jej nielen neblahé prejavy.

Tomáš Lučivjanský pôsobí ako odborný asistent na katedre teoretickej fyziky PF UPJŠ. Vedecky pôsobí v oblasti štatistickej fyziky, kde sa venuje hydrodynamike tekutín, nerovnovážnym javom a magnetizmu. Aktívne sa zapája do činnosti fyzikálnej olympiády. 

Prednáška určená pre: ZŠ 2. stupeň, SŠ, dospelé laické publikum
Foto zdroj: science.upjs.sk