NANO S.M.A.R.T. b...

NANO S.M.A.R.T. budúcnosť?

  • Téma: Nanotechnológie, Materiálové inžinierstvo
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prednášajúci:doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach/ Prírodovedecká fakulta
  • Dátum a čas začiatku: 28. 09. 2018 17:30

NANO S.M.A.R.T. budúcnosť?

Informácie

SMART ("inteligentní") môžu byť nielen ľudia, telefóny (SMARTfóny) alebo známy model miniautomobilu, ale aj materiály. Aby bol materiál inteligentný, musí byť "nano" a mať štruktúru, ktorá reaguje na vonkajšie stimuly ako sú teplo, tlak, elektrické alebo magnetické pole. Takéto materiály sa môžu napr. vplyvom tlaku elektricky nabíjať, po deformácii opätovne nadobúdať svoj pôvodný tvar, uvoľňovať liečivo priamo v rakovinovom nádore, alebo to môžu byť textílie, maskovacie materiály, ktoré menia svoju farbu a vzor závislosti od vzhľadu prostredia. V prednáške si predstavíme rôzne typy a aplikácie SMART Nanomateriálov. 

Doc. Zeleňáková prednáša na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach predmety ako Fyzika, Keramické materiály, Nanomateriály a nanotechnológie, Nanoskopické systémy a Fyzikálne a chemické vlastnosti materiálov. Školí doktorandov v programoch Fyzika kondenzovaných látok a Progresívne materiály.

Prednáška určená pre: ZŠ 2. stupeň, SŠ, dospelé laické publikum

foto zdroj: Researchgate