Ornitologický sta...

Ornitologický stacionár Drienovec

  • Téma: Veterina, Zoológia, Biológia
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prednášajúci:MVDr. Ľuboš Korytár, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
  • Dátum a čas začiatku: 28. 09. 2018 14:30

Ornitologický stacionár Drienovec

Informácie

Ornitologický stacionár Drienovec je výskumná stanica lokalizovaná na území Drienovskej mokrade na juhovýchodnom Slovensku. Každoročne je tu odchytených a krúžkami označených 15-tisíc vtákov spomedzi takmer 100 druhov, od spevavcov až po dravce a sovy. Autor prednášky je členom realizačného tímu stanice od roku 2007. Prostredníctvom audiovizuálnej prednášky sa dozviete zaujímavé fakty o vtáčej migrácii a o prepojení ornitologickej faunistiky s veterinárnym výskumom na jedinej krúžkovateľskej stanici svojho druhu na Slovensku.

MVDr. Ľuboš Korytár, PhD. je odborným asistentom na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. V rámci vedeckých a odborných aktivít sa venuje výskumu a praktickej ochrane voľne žijúceho vtáctva a netopierov a verejnej popularizácii tejto tematiky. Spolupodieľa sa na riešení viacerých výskumných grantov zameraných na sledovanie cirkulácie pôvodcov infekčných ochorení u vtákov a netopierov.

Prednáška určená pre: ZŠ 1. a 2. stupeň, SŠ, dospelé laické publikum

Foto: zookosice.sk