Veda bez bariér: ...

Veda bez bariér: ženy v literatúre

  • Téma: Jazykoveda, Literatúra
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prednášajúci:PhDr. Iveta BÓNOVÁ, PhD.; Mgr. Renáta BZDILOVÁ, PhD.; PhDr. Marián GLADIŠ, PhD.; doc. PaedDr. Ivica HAJDUČEKOVÁ, PhD.; Mgr. Adriana JESENKOVÁ, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach/ Filozofická fakulta
  • Dátum a čas začiatku: 28. 09. 2018 18:30

Veda bez bariér: ženy v literatúre

Informácie

V prednáške ponúkame pohľad do interdisciplinárneho výskumu. Náš tím vám predstaví pohľad na literárne dedičstvo z prelomu 19. a 20. storočia (Ľ. Podjavorinská, H. Gregorová) v prepojení s politológiou, aj s presahom do aplikovanej etiky 21. storočia. Súčasťou interaktívnych prednášok bude výskum prvého ženského časopisu Dennica z pohľadu médiológa. Okruh tém Ženy v literatúre uzatvoríme pálčivými otázkami z kultúry hovoreného prejavu.

PhDr. Iveta BÓNOVÁ, PhD. zaoberá sa jazykovedou: fonetikou a fonológiou, lexikológiou, výskumom detskej reči, kultúrou jazykového prejavu.Mgr. Mgr. Renáta BZDILOVÁ, PhD. sa zaoberá problematikou teórie demokracie (s dôrazom na priamu demokraciu), demokratizačné procesy a tranzitológiu, voľby a volebnú problematiku, politický marketing a politickú komunikáciu. Výskumne sa venuje aj problematike žien a ich pôsobeniu vo verejnom priestore - primárne v politike.PhDr. Marián GLADIŠ, PhD. vedeckovýskumne sa venuje histórii masových médií a mediálnej komunikácie, mediálnej žánrológii a vzťahom reality a fikcie v mediálnom prostredí.

doc. PaedDr. Ivica HAJDUČEKOVÁ, PhD. zaoberá sa výskumom literatúry v období realizmu a moderny, medzivojnovej literatúry, s dôrazom na (re)interpretáciu textov, rodový aspekt a spiritualitu, venuje sa aj didaktike literatúry.

Mgr. Adriana JESENKOVÁ, PhD. zaoberá sa morálnou filozofiou, skúmaním vzťahov a rodových aspektov starostlivosti, spravodlivosti a moci.

Prednáška určená pre: študentov SŠ a dospel laické publikum

Foto zdroj: Noc