Vedecké stánky

Obchodné centrum MAX - Vedecké stánky

Europe Direct Poprad - Informačné centrum Európskej únie

Téma: Informácie o EÚ
Prezentujúci: Regionálne poradenské a informačné stredisko Poprad
Čas: Počas celého podujatia

Mozog a hippokampus v procese pamäte a učenia

Téma: Fyziológia živočíchov
Prezentujúci: Prírodovedecká fakulta/ Katedra fyziológie živočíchov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Nadchnite sa pre prírodné vedy

Téma: Chémia
Prezentujúci: Prírodovedecká fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Výskum vo Vysokých Tatrách

Téma:
Prezentujúci: Štátne lesy Tatranského národného parku, Výskumná stanica a Múzeum TANAP.
Čas: Počas celého podujatia

Hi – tech technológie v automobiloch

Téma: Doprava, Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy
Prezentujúci: Elektrotechnická fakulta/ Katedra výkonových elektrotechnických systémov Žilinská univerzita v Žiline
Čas: Počas celého podujatia

Manažérske Monopoly

Téma: Ekonómia
Prezentujúci: Ekonomická fakulta/ Inštitút manažérskych systémov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Čas: Počas celého podujatia

Monitorovanie ľudského tela

Téma: Biomedicínske inžinierstvo, Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy
Prezentujúci: Elektrotechnická fakulta/ Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva Žilinská univerzita v Žiline
Čas: Počas celého podujatia

Televízne štúdio

Téma: Pokročilé nástroje, vizualizácie virtuálnych svetov, Informačné a telekomunikačné technológie
Prezentujúci: Elektrotechnická fakulta/ Katedra multimédií a informačno-komunikačných technológií Žilinská univerzita v Žiline
Čas: Počas celého podujatia

veDeckáreň - fyzika pre najmenších

Téma: Fyzika, Chémia
Prezentujúci: Základná škola s materskou školou Nižná brána 8, Kežmarok
Čas: Počas celého podujatia

Meranie kozmického žiarenia na Lomnickom štíte

Téma: Vesmír, Astrofyzika
Prezentujúci: Ústav experimentálnej Fyziky Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Odevy a postroje proti kliešťom "PROLEN TickFREE"

Téma: Chémia, Materiálové inžinierstvo
Prezentujúci: Chemosvit Fibrochem, a.s.
Čas: Počas celého podujatia

Vlákna a textil

Téma: Materiálové inžinierstvo, Chémia
Prezentujúci: Výskumný ústav chemických vlákien
Čas: Počas celého podujatia

Poznávajte vesmír s nami

Téma: Astronómia
Prezentujúci: Astronomický ústav Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Ovládaj štvorosového robota s konštrukčnými prvkami vyrobenými 3D tlačou

Téma: Robotika
Prezentujúci: Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove/ Katedra automobilových a výrobných technológií Technická univerzita v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia