Odevy a postroje ...

Odevy a postroje proti kliešťom "PROLEN TickFREE"

  • Téma: Chémia, Materiálové inžinierstvo
  • Miesto konania: Obchodné centrum MAX
  • Prezentuje: Chemosvit Fibrochem, a.s.

Odevy a postroje proti kliešťom "PROLEN TickFREE"

Informácie

Vystavovatelia prezentujú prototyp funkčného vlákna PROLEN TICKFREE s repelentným účinkom proti kliešťom. Funkčné vlákno je výsledkom interdisciplinárneho výskumu, ktorý spája nové prístupy v parazitológii s chemickými technológiami pre ochranu ľudí a domácich zvierat pred kliešťami a nebezpečnými chorobami. Stánok zaujme ukážkou potenciálnych odevných doplnkov pre ľudí a postrojov pre domáce zvieratá s protikliešťovou ochranou, ktoré sú testované partnermi projektu na Parazitologickom ústave SAV v Košiciach, Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Protikliešťové vlákno bolo ocenené cenou Zlatý kosák na výstave Agrokomplex 2018 v Nitre.