Ovládaj štvorosov...

Ovládaj štvorosového robota s konštrukčnými prvkami vyrobenými 3D tlačou

  • Téma: Robotika
  • Miesto konania: Obchodné centrum MAX
  • Prezentuje: Technická univerzita v Košiciach

Ovládaj štvorosového robota s konštrukčnými prvkami vyrobenými 3D tlačou

Informácie

V stánku bude predvedený robot, ktorého časť konštrukcie bude vyrobená 3D tlačou. Konštrukčný prvok, rameno vyrobené z valcovaného materiálu, bude nahradené konštrukčným prvkom vyrobeným 3D technológiou.