Poznávajte vesmír...

Poznávajte vesmír s nami

  • Téma: Astronómia
  • Miesto konania: Obchodné centrum MAX
  • Prezentuje: Slovenská akadémia vied

Poznávajte vesmír  s nami

Informácie

Poskytovanie aktuálnych informácií o astronomickom výskume na Slovensku a vo svete. Práca s ďalekohľadom