Mozog a hippokamp...

Mozog a hippokampus v procese pamäte a učenia

  • Téma: Fyziológia živočíchov
  • Miesto konania: Obchodné centrum MAX
  • Prezentuje: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Mozog a hippokampus v procese pamäte a učenia

Informácie

Mozog hrá v učení veľkú úlohu. Čo je však hippokampus? A akú úlohu má pri učení? Ide o mozgovú štruktúru, ktorá je zodpovedná za ukladanie pamäťových stôp, ktorú si pozriete pod mikroskopom, ohmatáte, a na vlastnje koži zažijete, ako jednoducho si môžete veci zapamätať. Okrem toho si zacvičíme cvičenia na fitnes mozgu.