Hi – tech technol...

Hi – tech technológie v automobiloch

  • Téma: Doprava, Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy
  • Miesto konania: Obchodné centrum MAX
  • Prezentuje: Žilinská univerzita v Žiline

Hi – tech technológie v automobiloch

Informácie

Na akcii bude prezentovaný doposiaľ nenasadený systém posilňovača riadenia, tzv. steer by wire - riadenie po vodičoch. Prezentácia bude formou fyzického modelu posilňovača riadenia.