Europe Direct Pop...

Europe Direct Poprad - Informačné centrum Európskej únie

  • Téma: Informácie o EÚ
  • Miesto konania: Obchodné centrum MAX
  • Prezentuje: Regionálne poradenské a informačné stredisko Poprad

Europe Direct Poprad - Informačné centrum Európskej únie

Informácie

Prioritou našej činnosti je poskytovať informácie tak širokej občianskej verejnosti, ale tiež univerzitám, stedným a základným školám aktuálne informácie  o Európskej únii, jej agendách, o prioritách Európskej komisie a Európskeho parlamentu. Záujemcom radi poskytneme bezplatné informačné príručky o EÚ spojené s vedomostným textom o jej agendách (forma zapojenia sa návštevníkov do aktivít), ďalej o boji s klimatickou zmenou, o cestovaní v EÚ, a ďalších oblastaich života euroobčanov