Vlákna a textil

Vlákna a textil

  • Téma: Materiálové inžinierstvo, Chémia
  • Miesto konania: Obchodné centrum MAX
  • Prezentuje: Výskumný ústav chemických vlákien

Vlákna a textil

Informácie

Prezentácia vláken, textilu a polymérov.