Meranie kozmickéh...

Meranie kozmického žiarenia na Lomnickom štíte

  • Téma: Vesmír, Astrofyzika
  • Miesto konania: Obchodné centrum MAX
  • Prezentuje: Slovenská akadémia vied

Meranie kozmického žiarenia na Lomnickom štíte

Informácie

História meraní kozmického žiarenia na Lomnickom štíte, súčasné meracie aparatúry, najvýznamnejšie výsledky a význam meraní kozmického žiarenia.