Vedecké stánky

SNM – Prírodovedné múzeum - Vedecké stánky

Huby okolo nás

Téma: Botanika
Prezentujúci: Botanické oddelenie a Slovenská mykologická spoločnosť
Čas: Počas celého podujatia

Pálivé papriky

Téma: Botanika
Prezentujúci: Botanické oddelenie SNM - Prírodovedné múzeum
Čas: Počas celého podujatia

stánok EÚ podujatia „Noc výskumníkov“

Téma: Medzinárodná spolupráca, mobilita a rozvoj kariéry výskumníkov
Prezentujúci: Simona Šípková , Planetárium Bratislava, o.z.
Čas: Počas celého podujatia

Antropológia SNM-PM

Téma: Antropológia
Prezentujúci: Antropologické oddelenie SNM - Prírodovedné múzeum a Prírodovedecká fakulta UK BA
Čas: Počas celého podujatia

Zoológia SNM-PM

Téma: Zoológia
Prezentujúci: Zoologické oddelenie SNM - Prírodovedné múzeum
Čas: Počas celého podujatia

Botanika SNM-PM

Téma: Botanika
Prezentujúci: Botanické oddelenie SNM - Prírodovedné múzeum
Čas: Počas celého podujatia

Mineralógia SNM-PM

Téma: Mineralógia
Prezentujúci: Mineralogické oddelenie SNM - Prírodovedné múzeum
Čas: Počas celého podujatia

Paleontológia SNM-PM

Téma: Paleontológia
Prezentujúci: Paleontologické oddelenie SNM - Prírodovedné múzeum, Ústav vied o Zemi SAV
Čas: Počas celého podujatia

Radosť z poznávania - fyzikálne pokusy a „dôkazy“

Téma: Fyzika
Prezentujúci: SNM - Prírodovedecké múzeum, Planetárium Bratislava, o.z.
Čas: Počas celého podujatia

Zábavná veda – fyzikálne a chemické pokusy

Téma: Chémia
Prezentujúci: Elektrotechnický ústav SAV, FMFI UK
Čas: Počas celého podujatia