Paleontológia SNM-PM

Paleontológia SNM-PM

  • Téma: Paleontológia
  • Miesto konania: SNM – Prírodovedné múzeum

Paleontológia SNM-PM

Informácie

Zahraj sa na paleontológa  (17,00 - 19,00 h.). Malí paleontológovia sa naučia hravou formou ako sa hľadajú skameneliny priamo v teréne, či v laboratóriu, budú skúmať rôzne druhy fosílií od drobných jednobunkových živočíchov až po veľké kosti mamutov a naučia sa aké živočíchy a rastliny boli typické pre jednotlivé geologické obdobia zábavným spôsobom, či už formou tajničiek alebo kvízov.

Spoznávame naše vyhynuté cicavce – II. časť: Chobotnáče  (19,00 - 23,00 h.). Informácie o druhoch chobotnáčov, ktoré žili na našom území v dávnej geologickej minulosti, o ich vzhľade, životnom prostredí i najznámejších nálezoch na Slovensku, spojené s ukážkami determinačných znakov na ich zuboch.

Prezentujú:

RNDr. Ďurišová Anna (paleontologické odd.)

RNDr. Zahradníková Barbara, PhD. (paleontologické odd.)

Mgr  Fuksi  Tomáš,  Ústav  vied o Zemi SAV

Mgr. Art. Lišková Alžbeta