Huby okolo nás

Huby okolo nás

  • Téma: Botanika
  • Miesto konania: SNM – Prírodovedné múzeum

Huby okolo nás

Informácie

Výstava čerstvých húb -  súčasťou ktorej je výklad o vystavovaných druhoch, hubárska poradňa aj určovanie prinesených húb. Okrem čerstvých húb budú vystavené aj inštalácie z lyofilizovaných húb a fotografie húb.

SNM-PM, Zasadačka SNM-PM , 3. posch

Prezentujú:

RNDr. Kautmanová Ivona, PhD.  (botanické odd.)

Sláviková Danica, (botanické odd.)

Červenka Ján, Slovenská mykologická spol.

Polhorský  Adam, Slovenská mykologická spol.

Tomalová Magdaléna,  Slovenská mykologická spol.

Tomašeková Iveta,  Slovenská mykologická spol.