Zoológia SNM-PM

Zoológia SNM-PM

  • Téma: Zoológia
  • Miesto konania: SNM – Prírodovedné múzeum

Zoológia SNM-PM

Informácie

Výskumníci v nás - prezentácia výskumných a lovných metód zoológov, ukážka nepôvodných a inváznych bezstavovcov na Slovensku (hmyz a makkýše), ktoré sa šíria na našom území a už nám na niektorých miestach aj dosť škodia.

Prezentujú:

Mgr. Čačaný Juraj (zoologické odd.)

RNDr. Janský Vladimír (zoologické odd.)

Mgr.  Kautman Ján (zoologické odd.)

Bc. Sečanský Martin (zoologické odd.)

Ing.  Šubová Jana,  Bratislava