stánok EÚ podujat...

stánok EÚ podujatia „Noc výskumníkov“

  • Téma: Medzinárodná spolupráca, mobilita a rozvoj kariéry výskumníkov
  • Miesto konania: SNM – Prírodovedné múzeum

stánok EÚ podujatia „Noc výskumníkov“

Informácie

Zimná záhrada SNM, prízemie  

stánok EÚ podujatia „Noc výskumníkov“

stretnutie s vedeckými pracovníkmi a kurátormi SNM-PM; pri prezentácii jednotlivých vedných odborov SNM-PM v samostatných prezentačných stánkoch; poznávania prírody;  pokusy a dôkazy; praktické ukážky laboratórneho spracovania pre vedecký výskum