Radosť z poznávan...

Radosť z poznávania - fyzikálne pokusy a „dôkazy“

  • Téma: Fyzika
  • Miesto konania: SNM – Prírodovedné múzeum

Radosť z poznávania - fyzikálne pokusy a „dôkazy“

Informácie

Miniplanetárium - astronómia
Projekcia hviezdnej oblohy, rozprávanie pod hviezdami o tom, čo je možné na oblohe pozorovať aj o novinkách astronómie.
Zábavná veda – fyzikálne a chemické pokusy

Množstvo zaujímavých pokusov využitím tekutého dusíka a suchého ľadu. Ako vyrobiť levitujúce bubliny, škriekajúci príbor alebo skvapalniť ľudský dych? Dozviete sa v našom stánku.

20:30 h. Ukážka výroby zmrzliny à la chef pomocou tekutého dusíka

Prezentujú:

RNDr. Maštenová  Katarína (astronómia; prezentačné odd.)

Mgr. Bartek Peter,informatik, Planetárium Bratislava, o.z.

RNDr. Michlík  Marek, Planetárium Bratislava, o. z.

Okruhlica Adam, Planetárium Bratislava, o.z.  

Mgr.  Ploczek Henrich, fyzik, Planetárium Bratislava, o.z.