Mineralógia SNM-PM

Mineralógia SNM-PM

  • Téma: Mineralógia
  • Miesto konania: SNM – Prírodovedné múzeum

Mineralógia SNM-PM

Informácie

Aplikovaná mineralógia je výskumná oblasť nachádzajúca sa medzi vedami o Zemi a vedami o materiáloch. Zahŕňa veľkú škálu disciplín, ako je napr. vyhľadávanie, ťažba a úprava rúd, zhodnotenie surovín; výroba rôznych materiálov ako aj vplyv minerálov na životné prostredie a ľudské zdravie.

Prezentujú:

RNDr. Nelišerová Eva  (mineralogické odd.)

Mgr.  Voleková  Bronislava, PhD. (mineralogické odd.)