Prednášky

Lab - Prednášky

SIEA- inovačný workshop - „Naučte sa techniku na generovanie nových nápadov“

Téma: Podpora inovácií
Prezentujúci: Inovujme.sk Slovenská inovačná a energetická agentúra
Čas: 28. 09. 2018 15:00

Ako hovoríme v Bratislave?

Téma: Jazykoveda
Prezentujúci: PhDr. Lucia Molnár Satinská, PhD., vedecká pracovníčka, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i. Slovenská akadémia vied
Čas: 28. 09. 2018 16:00

Keď na nás útočí vlastná DNA

Téma: Medicína, Biomedicínske inžinierstvo
Prezentujúci: Mgr. Lucia Krajčík Lauková,  víťazka FWLS Univerzita Komenského v Bratislave/ Ústav molekulárnej biomedicíny
Čas: 28. 09. 2018 17:00

Behaviorálne vedy v biznise

Téma: Ekonómia , Psychológia
Prezentujúci: Michal Plevka, aplikácia poznatkov z behaviorálnej ekonómie a spotrebiteľskej psychológie na podnikanie MINDWORX
Čas: 28. 09. 2018 18:00

Príbeh našich jašteríc a ich dobývanie kontinentov ako odraz meniacej sa tváre Zeme

Téma: Paleontológia
Prezentujúci: Mgr. Andrej Čerňanský, PhD., paleontológ, samostatný vedecký pracovník, Prírodovedecká fakulta UK, Katedra ekológie  
Čas: 28. 09. 2018 19:00

Kvantová informácia a jej možnosti využitia v praxi

Téma: Kvantová elektronika a optika, Fyzika
Prezentujúci: RNDr. Daniel Reitzner, PhD. Fyzikálny ústav SAV/ Centrum pre výskum kvantovej informácie
Čas: 28. 09. 2018 20:00