SIEA- inovačný wo...

SIEA- inovačný workshop - „Naučte sa techniku na generovanie nových nápadov“

  • Téma: Podpora inovácií
  • Miesto konania: Lab
  • Prezentuje: Slovenská inovačná a energetická agentúra
  • Prednášajúci:Inovujme.sk
  • Dátum a čas začiatku: 28. 09. 2018 15:00

SIEA- inovačný workshop - „Naučte sa techniku na generovanie nových nápadov“

Informácie

Obsah prednášky:

Jedným zcieľov národného projektu inovujme.sk je inovatívne Slovensko s množstvom nových nápadov. Počas inovačných workshopov lektori podnecujú kreatívne myslenie študentov stredných a vysokých škôl, zástupcov podnikov a širokej verejnosti. Účastníci workshopu sa zoznámia s inovačným procesom a dostanú príležitosť na rozvoj kreatívnych zručností. Na konkrétnom zadaní z reálneho prostredia sa naučia techniku, ako netradičným spôsobom prichádzať na nové riešenia. Neskôr ju môžu využiť v štúdiu, podnikaní a každodennom živote. 

FOTO: SIEA