Behaviorálne vedy...

Behaviorálne vedy v biznise

  • Téma: Ekonómia , Psychológia
  • Miesto konania: Lab
  • Prezentuje: MINDWORX
  • Prednášajúci:Michal Plevka, aplikácia poznatkov z behaviorálnej ekonómie a spotrebiteľskej psychológie na podnikanie
  • Dátum a čas začiatku: 28. 09. 2018 18:00

Behaviorálne vedy v biznise

Informácie

Michal vo svojej prezentácii porozpráva o tom, ako využiť princípy z psychológie a behaviorálnych vied na zmenu správania a rozhodnutí ľudí. Behaviorálne princípy demonštruje na niekoľkých krátkych prípadových štúdiách klientov MINDWORX.

Michal pracuje ako behaviorálny konzultant v spoločnosti MINDWORX. Ako prví na Slovensku spolu s kolegami aplikujú poznatky z psychológie a behaviorálnej ekonómie do marketingu, predaja či zefektívňovania komunikačných kampaní. Vďaka pochopeniu faktorov, ktoré riadia ľudské správanie dokážu malými zmenami v komunikácii a prostredí meniť rozhodnutia a správanie zákazníkov, klientov, zamestnancov a občanov. Medzi ich klientov patria napríklad Union, Orange, Dôvera alebo Slovenské Elektrárne.

Chcem vedieť viac:

https://www.ta3.com/clanok/1114255/host-v-studiu-m-sucha-o-behavioralnej-ekonomii.html