Kvantová informác...

Kvantová informácia a jej možnosti využitia v praxi

  • Téma: Kvantová elektronika a optika, Fyzika
  • Miesto konania: Lab
  • Prezentuje: Fyzikálny ústav SAV/ Centrum pre výskum kvantovej informácie
  • Prednášajúci:RNDr. Daniel Reitzner, PhD.
  • Dátum a čas začiatku: 28. 09. 2018 20:00

Kvantová informácia a jej možnosti využitia v praxi

Informácie

Obsah prednášky:

V dnešnej dobe sa do praxe dostávajú prvé zariadenia, ktoré sa opierajú o výskum v oblasti kvantovej informácie. Aj keď mnohé zariadenia využívajúce princípy kvantovej mechaniky sa už dávnejšie využívajú, až teraz prichádza systematický vývoj takýchto zariadení. V tejto krátkej prezentácii by som sa zameral na jeden takýto cieľ a tým je kvantová komunikácia. Ukážem, čo nové nám kvantová fyzika poskytuje a ako to vieme využiť k bezpečnému generovaniu šifrovacieho kľúča. Konkrétne poukážem na špecifické kvantové prostriedky (kvantová nekompatibilita a kvantové previazanie), ktoré sú nutné k dosiahnutiu nášho cieľa. Cieľom tejto prezentácie bude ale nielen ukázať na konkrétny potenciál kvantovej mechaniky, ale aj vysvetlenie toho, aké nároky sa kladú na vytvorenie úspešného produktu.

Profil prednášajúceho:

RNDr. Daniel Reitzner, PhD. sa narodil v Košiciach (1983), kde vyštudoval fyziku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika. V roku 2010 skončil doktorandské štúdium v oblasti kvantového spracovania informácie na Fyzikálnom ústave SAV pod vedením Prof. Vladimíra Bužeka; jeho hlavnými oblasťami výskumu sa stali kvantové kráčania a kvantová nekompatibilita. V týchto oblastiach pôsobil aj ako post-doktorand na Technickej univerzite v Mníchove (Nemecko) a ako Fulbright fellow na Hunter College CUNY v USA. V súčasnosti pôsobí ako vedecký pracovník a držiteľ Marie Curie grantu na Fyzikálnom ústave SAV, kde začínal svoju vedeckú kariéru. Je držiteľom ocenenia Mladý vedec roka 2017. Publikoval 23 prác, ktoré majú vyše 200 citácií.

RNDr. Daniel Reitzner, PhD. - Mladý vedecký pracovník SR 2017 from Doubles production on Vimeo.