Ako hovoríme v Br...

Ako hovoríme v Bratislave?

  • Téma: Jazykoveda
  • Miesto konania: Lab
  • Prezentuje: Slovenská akadémia vied
  • Prednášajúci:PhDr. Lucia Molnár Satinská, PhD., vedecká pracovníčka, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.
  • Dátum a čas začiatku: 28. 09. 2018 16:00

Ako hovoríme v Bratislave?

Informácie

Obsah prednášky:

Má Bratislava svoju vlastnú jazykovú identitu? Čo ju tvorí? Prednáška je zameraná na predstavenie jazykovej situácie súčasnej Bratislavy z pohľadu slovenčiny aj ďalších jazykov. 

Profil prednášajúceho:

Lucia Molnár Satinská (*1986) pôsobí od r. 2011 v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV. V r. 2015 sa stala vedúcou oddelenia súčasného jazyka (od r. 2018 premenovaného na oddelenie sociálnej lingvistiky). Od r. 2016 je štipendistkou podporného fondu Štefana Schwarza. Medzi jej výskumné témy patrí viacjazyčnosť na Slovensku, jazyková krajina, jazyková politika či rodovo citlivý jazyk. Venuje sa tiež popularizácii jazykovedy, slovenčiny aj maďarčiny a ďalších menšinových jazykov na Slovensku.

Chcem vedieť viac: https://www.youtube.com/watch?v=xT39bpRmqYw&feature=youtu.be

FOTO: Satinská