Novinky

Darujte 2% pre FESTIVAL VEDY

Aj v roku 2018 môžete prispieť 2% na podporu a popularizáciu slovenskej vedy v spoločnosti. Ako sme využili 2% v minulosti? V roku 2017 Vaše 2% pomohli zorganizovať podujatie celoeurópskeho rozmeru FESTIVAL VEDY Európska Noc výskumníkov 2017. Vďaka vám prinášame nové perspektívy pre vedu a pre...

Žiaci a študenti môžu získať grant vo výške až 3000 eur

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis vyhlasuje grantovú výzvu pre študentov a žiakov vo veku od 15 do 26 rokov, ktorí sa angažujú v oblasti vedy a výskumu. O podporu môžete žiadať na výdavky priamo súvisiace s rozvíjaním talentu alebo so štúdiom náklady na zabezpečenie účasti na súťažiach, konf...

V Piešťanoch budú žiaci a študenti nasávať vedomosti od vedcov zo SAV

V rámci Európskej noci výskumníkov Vás pozývame na follow-up podujatie, ktoré organizujeme v spolupráci so ZSE a Elektrárňou Piešťany. Podujatie sa bude konať 10.11.2017 v renovovanej historickej budove elektrárne v Piešťanoch, Staničná 51, 921 01. Súčasťou podujatia budú tri vedecké prednášky a...

V rámci týždňa vedy a techniky sa na Slovensku bude konať viac ako 400 podujatí

Týždeň vedy a techniky na Slovensku  Aj tento rok sa 6. až 12. novembra na Slovensku bude konať vedecko-popularizačné podujatie Týždeň vedy a techniky. Mottom tohto ročníka je ´Spoznávaj, pochop, rozvíjaj´.  Budete tak mať možnosť bližšie spoznávať a  pochopiť vedu a ďalej rozvíjať váš záujem o...

Z Noci výskumníkov do Neuroimunologického ústavu SAV a späť

Jedným z cieľov Noci výskumníkov je inšpirovať mladých ľudí k tomu, aby sa vydali cestou výskumu. Tento rok pre nás bol špeciálny - pred podujatím nás oslovila Dominika Komárová, doktorandka v Neuroimunologickom ústave SAV - sama od seba sa ponúkla, že by nám rada pomohla pri prípravách a realiz...

Noc výskumníkov očami dobrovoľníkov z gymnázia Metodova

Noc výskumníkov by sa nedala robiť bez mnohých mladých ľudí, ktorí sú ochotní dobrovoľne tráviť čas prípravou materiálov pre vedcov pred podujatím, či pomáhať organizátorom priamo na podujatí. Ako vnímajú Noc výskumníkov títo mladí ľudia? Traja dobrovoľníci sa odhodlali povedať nám, aká bola ich...

Vedci ukázali výskum deťom zo znevýhodnených prostredí

Občianske združenie equity už 8. krát organizovalo v rámci Európskej noci výskumníkov podujatie Veda v osade. Veda v osade prináša zábavné pokusy a experimenty do miest, kde vedci a výskumníci bežne neprichádzajú. Vedci sa vypravia za chudobnými deťmi často krát žijúcimi v rómskych osadách alebo...