Darujte 2% pre FESTIVAL VEDY

Darujte 2% pre FESTIVAL VEDY

Aj v roku 2018 môžete prispieť 2% na podporu a popularizáciu slovenskej vedy v spoločnosti.

Ako sme využili 2% v minulosti?

V roku 2017 Vaše 2% pomohli zorganizovať podujatie celoeurópskeho rozmeru FESTIVAL VEDY Európska Noc výskumníkov 2017. Vďaka vám prinášame nové perspektívy pre vedu a prezentujeme výsledky slovenskej vedy už 11 rokov v piatich mestách na Slovensku: Košice, Žilina, Banská Bystrica, Poprad a hlavné podujatie v Bratislave.

Ako SOVVA využije darované prostriedky?

Všetky darované prostriedky podporia propagáciu vedy a výskumu. Prostriedky budú využité počas FESTIVALU VEDY Európska Noc výskumníkov 2018, ktorý sa uskutoční 28. septembra 2018. Našim cieľom je zatraktívniť vedeckú kariéru pre budúce generácie. Vieme, že vedecký pokrok potrebuje zanietených nasledovateľov, ktorí sú aj medzi Vami, preto je našou snahou zachovať tradíciu a aj tento rok Vám priniesť v poradí 12. ročník skvelého podujatia.

Viac o projekte na: www.nocvysumnikov.sk

Ako poukázať 2 % zo svojej dane z príjmu?

Podľa zákona č.595/2003 o daniach z príjmov môžete poskytnúť 2 % z dane z príjmu v prospech neziskovej organizácie. Podporíte tak dobrú vec, no pre vás to nepredstavuje žiadne výdavky navyše.

Percentá z dane môžete poukázať podľa toho, či ste:

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Názov: SLOVENSKÁ ORGANIZÁCIA PRE VÝSKUMNÉ A VÝVOJOVÉ AKTIVITY

Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

IČO: 379 295 51

Sídlo: Štefánikova 19, 811 05 Bratislava

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na info@sovva.sk.

Kde nájdete tlačivá: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/​ 

ĎAKUJEME