Noc výskumníkov očami dobrovoľníkov z gymnázia Metodova

Noc výskumníkov očami dobrovoľníkov z gymnázia Metodova

Noc výskumníkov by sa nedala robiť bez mnohých mladých ľudí, ktorí sú ochotní dobrovoľne tráviť čas prípravou materiálov pre vedcov pred podujatím, či pomáhať organizátorom priamo na podujatí. Ako vnímajú Noc výskumníkov títo mladí ľudia? Traja dobrovoľníci sa odhodlali povedať nám, aká bola ich Noc výskumníkov 2017. 

Matej Havelka, gymnázium Metodova

Prečo si sa rozhodol robiť dobrovoľníka na Noci výskumníkov?

Pôvodne som chcel ísť ako návštevník, ale keď nám bolo ponúknuté, že môžeme byť pomocníkmi, tak som si povedal prečo nie, chcem vidieť čo to obnáša a ešte mať šancu sa porozprávať / spoznať niekoho z vedeckej komunity na Slovensku.

Čo všetko si mal na starosti?

Na starosti som mal rôzne veci, napríklad som ráno zháňal káble ktoré sa nenašli alebo som bol v infostánku a pomáhal ľuďom sa orientovať.

Je niečo, čo si sa vďaka Noci výskumníkov naučil? Čo to bolo?

Najmä som videl, čo to je organizovať takúto akciu, ale taktiež som mal príležitosť si popri nejakej činnosti vypočuť prednášku alebo pozrieť nejaký stánok.

Ktorá prednáška/vedec Ťa zaujala na Noci výskumníkov? Prečo?

Samozrejme ma najviac zaujala prednáška o kvantovom svete a počítačoch, a to aj vďaka forme, ktorá bola pochopiteľná aj pre stredoškoláka ako ja, ale zároveň aj o informáciach ktorých bolo veľa.

Tatiana Langerová, gymnázium Metodova

Prečo si sa rozhodla robiť dobrovoľníka na Noci výskumníkov?

Rozhodla som sa zapojiť sa do dobrovoľníckej činnosti, lebo som chcela pomôcť rozvoju vedy na Slovensku. Išli aj moji spolužiaci, to bola výhoda. Mohli sme spolu stráviť čas trochu inak ako obyčajne. 

Čo všetko si mala na starosti?

Väčšinou som návštevníkom rozdávala festivalové noviny, programy podujatia alebo mapy. Taktiež som informovala o začiatku prednášok (konkrétne v Lab café). Zdržiavala som sa aj v infostánku.

Je niečo, čo si sa vďaka Noci výskumníkov naučila? Čo to bolo?

Z oblasti vedy som sa toho nestihla veľa naučiť, vždy sa našlo niečo, kde som mohla pomôcť a nemala som čas sledovať prednášky. Ale inak som sa naučila, že keď ľudí oslovíme s úsmevom, zoberú si aj druhý výtlačok novín. :D

Ktorá prednáška/vedec Ťa zaujala na Noci výskumníkov? Prečo?

Mala som čas pozrieť si iba jednú prednášku v Lab café, kde sa rozprávalo o mikrobiológií ako inšpirácií pre dizajn. Dizajn ma zaujíma, tak som si myslela že sa naučím niečo nové, ale prišli povinnosti a stihla som iba polovicu prednášky. Preto nemôžem úplne povedať, ktorá sa mi páčila, nemám dostatok zážitkov na porovnávanie. :D

Alessandro Anisino, gymnázium Metodova

Prečo si sa rozhodol robiť dobrovoľníka na Noci výskumníkov?

Na poslednú chvíľu mi spolužiaci povedali že je možnosť robiť dobrovoľníka na takej akcii a keďže sa trochu zaujímam o vedu (aj keď, úprimne povedané, nie som nejaký znalec), tak som si povedal, že to bude fajn nápad tam ísť ako doborovoľník.

Čo všetko si mal na starosti?

Chvíľu som rozdával noviny a letáky, ale väčšinu času som bol pri infostánku a "rozdával" rôzne darčeky ľuďom ako boli USB kľúče alebo rukavice, ktoré sa dali získať tak, že návštevník odpovedal na nejakú otázku - to ma naozaj ma bavilo. Neskôr večer sa rozšíria správa, že sa dá získať u nás tričko a ľudia čakali v "radoch", aby ho mohli vyhrať, čiže sme sa určite nenudili.

Je niečo, čo si sa vďaka Noci výskumníkov naučil? Čo to bolo?

Mal som možnosť si raz za čas odskočiť pozrieť sa na nejaké stánky a najdlhšie som sa asi zdržal pri stánku, kde som sa toho dozvedel veľa o prvej slovenskej družici skCUBE. Taktiež bolo zaujímavé aj skúmať kamene pod mikroskopom pri stánku, ktorý sa venoval geológii a sopkám.

Ktorá prednáška/vedec Ťa zaujala na Noci výskumníkov? Prečo?

To neviem posúdiť, keďže som videl len časť z asi troch prednášok a vystúpenie skupiny, ktorá tam hrala.