"Na Slovensku máme strach sa pýtať, máme strach robiť chyby, a to nás teda robí pomalšími a uzavretejšími",

"Na Slovensku máme strach sa pýtať, máme strach robiť chyby, a to nás teda robí pomalšími a uzavretejšími",

porovnáva po skúsenosti s Európskou nocou výskumníkov 2017 v Bruseli Slovenský výskumník  Michal Grinč.

Od 2015 sa v Bruseli každý september koná podujatie s názvom "Science is wonder-ful". Tento rok sa konala 26. a 27. septembra v bruselskom Parlamentáriu. Podujatia sa zúčastnilo viacero Slovákov. Výskumníci zo Žilinskej univerzity v Žiline, Michal Grinč  a Jakub Chromčák nám priblížili, ako vyzerá Noc výskumníkov v Bruselskom podaní:

RNDr. Michal Grinč, PhD., je koordinátor výskumu a vývoja vo Výskumnom centre Žilinskej univerzity v Žiline.

1. S akými očakávaniami ste išli na podujatie „Science is wonderful“ tzn. Európsku noc výskumníkov v Bruseli?

Nemal som nijaké zvláštne očakávania, snažím sa ich nemať. Ale musím priznať, že napriek tomu som cítil rešpekt, ktorý vo mne vyvolávalo už len samotné slovo Brusel a miesto konania podujatia.

2. Akou aktivitou ste sa prezentovali počas podujatia?

S kolegom, Jakubom, sme mali pripravenú powerpointovú prezentáciu, pretože do budovy sme si nemohli priniesť žiadne väčšie pomôcky. Prezentácia bola na tému neinvazívneho vyhľadávania podzemných priestorov. Prezentovali sme najmä dva prípady, kedy sa nám podarilo objaviť krypty v kostoloch v Kláštore pod Znievom a Banskej Belej. Pre tieto účely používame geofyzikálne metódy, georadar a gravimetriu, ktoré sa svojou fyzikálnou povahou dobre dopĺňajú, a tak človek vie, kde môže kopať s veľkou pravdepodobnosťou, že aj niečo objaví.

3. Ako reagovali návštevníci?

Návštevníci reagovali veľmi pozitívne, podľa môjho názoru. Cítil som z ich strany záujem a často krát som videl aj otvorené ústa, keď sme vo videu spúšťali kameru do krypty. Princíp georadaru - radaru, ktorý je určený a prispôsobený na podmienky zemného prieskumu, je akosi tak ľahšie pochopiteľný, veď je to technológia, ktorá sa často spomína a jej aplikácie sú relatívne dobré známe. S gravimetriou je to trošku ťažšie, veď doteraz poriadne nevieme, čo to tá gravitácia v podstate je. Našťastie ju vieme celkom dobre merať a namerané hodnoty vieme spracovať do takej miery, že sa podľa nich dajú odhaliť aj prázdne priestory, napríklad krypty v kostoloch. V každom prípade sme dostávali hromadu otázok, od tých jednoduchých, až po tie, ktoré išli do hĺbky a na čelách nám vyrážali pot. 

4. Boli ste už účastníkom Európskej noci výskumníkov na Slovensku? V čom je bruselská noc výskumníkov odlišná od tej slovenskej?

Ja som, bohužiaľ, nebol účastníkom Európskej noci výskumníkov na Slovensku. Neviem to teda dobre porovnať, ale myslím si, že evidentnou odlišnosťou by bola mentalita návštevníkov a ich príslušnosť k jednotlivým národom. Na západe sú ľudia sebavedomejší, neboja sa klásť aj jednoduché otázky. Na Slovensku máme strach sa pýtať, máme strach robiť chyby, to nás teda robí pomalšími a uzavretejšími. Po tých dvoch dňoch sme celkom dobre vedeli odlíšiť, na druhý pohľad návštevníkov, z Flámskej, či Valónskej časti Belgicka. Predpokladám, že najväčší rozdiel by teda bol v prejavoch návštevníkov, otázky by asi boli podobné, ak by boli položené. 

5. Čo bol pre vás najväčší zážitok?

Pre mňa to boli ľudia a Jakubové prednášky, ktoré boli plné zápalu a nenaplnených, nepochopených vtipov:D. Ale vážne, spoznali sme veľa zaujímavých ľudí, s ktorými by som sa neváhal stretnúť aj pri inej príležitosti, ako je práca. Zaujímavé bolo vidieť a počuť aj iné prednášky z celkom iných vedných odborov. Človek vo svojom povolaní navštevuje zväčša len konferencie zamerané na svoj odbor, tam to bolo iné. Svoj odbor sme reprezentovali len my. Cítil som sa ako ozubené koliesko v stroji, ktoré kdesi zapadá a snaží sa točiť. A teraz som mal tú možnosť to vidieť aj zvrchu, celý ten stroj, ako pracuje a ako má zmysel.

Ing. Jakub Chromčák pracuje na katedre geodézie Žilinskej univerzity v Žiline.

1. S akými očakávaniami ste išli na podujatie „Science is wonderful“ tzn. Európsku noc výskumníkov v Bruseli?

K veciam sa snažím väčšinou pristupovať bez nejakých očakávaní. Samozrejme, EN bola výnimočná akcia nie len pre mňa, ale aj pre celý kolektív, s ktorým na výskume pracujem. Myslím, že hovorím za oboch, keď poviem, že pred akciou sme mali veľký rešpekt, a hoci sme boli na Noci výskumníkov v Žiline, išli sme na nepreskúmanú pôdu.

2. Akou aktivitou ste sa prezentovali počas podujatia?

Spolu s Michalom sme prezentovali nedeštruktívne metódy vyhľadávania podzemných priestorov. Je to výskum, ktorému sa venuje skupina mladých nadšencov vo svojom voľnom čase. Robíme to len z vášne k vede a pre naše potešenie. O to zábavnejšie je rozprávať o tom verejnosti. A náš výskum sa v skratke venuje aplikácii geofyzikálnych metód na vyhľadávanie podzemných priestorov v historických budovách.

3. Ako reagovali návštevníci?

Je ťažké odpovedať za druhých. Návštevníci však pôsobili pozitívne a často sa zaujímali. A keď sa zaujímali, tak sme mali spätnú väzbu. Dúfam teda, že sme ich niečo naučili. Samozrejme, zaujímali ich najmä fotky a videá z nájdených krýpt. A veľa ich nechápalo moje super vtipy. :D

4. Boli ste už účastníkom Európskej noci výskumníkov na Slovensku? V čom je bruselská noc výskumníkov odlišná od tej slovenskej?

Pred rokom sme boli s obdobnou témou na Noci výskumníkov v Žiline. V niektorých stránkach boli akcie porovnateľné. Nedá mi nespomenúť záujem návštevníkov v Bruseli, teda najmä Dánov a Holanďanov, ktorí boli výborné publikum. A rozdielna bola aj štruktúra publika. Zatiaľ čo v Žiline to boli hlavne triedy základných škôl, v Bruseli to boli hlavne rodiny, turisti a študenti zo širokého okolia.

5. Čo bol pre vás najväčší zážitok?

Celú návštevu Bruselu sme si poriadne užili. Bol to taký... komplexný prijemný zážitok. Spoznali sme kopu horlivých a pritom príjemných ľudí, ktorí sú dobrí v tom, čo robia a baví ich to. Najkrajšie však asi boli dve americké dôchodkyne, ktoré povedali, že sa im kvôli geofyzike oplatilo preletieť oceán. :D

Ročník 2018 

Chceli by ste v septembri 2018 byť v Bruseli aj Vy? Prihlásiť sa bude možné od júna 2018. Každá krajina, ktorá je zapojená do Európskej noci výskumníkov má k dispozícií 4 stánky, v ktorých budú vedci môcť prezentovať svoj výskum.

Podujatie je určené predovšetkým prijímateľom Marie Skłodowska Curie Actions. Cestovné, ubytovanie, malé občerstvenie pre dvoch ľudí na stánok bude hradené Európskou komisiou. Minimálne jeden vedec zo stánku by mal vedieť plynule po francúzsky a všetci by mali vedieť komunikovať v angličtine.