V rámci týždňa vedy a techniky sa na Slovensku bude konať viac ako 400 podujatí

V rámci týždňa vedy a techniky sa na Slovensku bude konať viac ako 400 podujatí

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 

Aj tento rok sa 6. až 12. novembra na Slovensku bude konať vedecko-popularizačné podujatie Týždeň vedy a techniky. Mottom tohto ročníka je ´Spoznávaj, pochop, rozvíjaj´.  Budete tak mať možnosť bližšie spoznávať a  pochopiť vedu a ďalej rozvíjať váš záujem o  vedu a techniku počas stoviek popularizačných podujatí po celom Slovensku, ako sú napríklad prednášky, festivaly, workshopy, či najrôznejšie súťaže s vedecko-technickým zameraním.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR  a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Viac ako 400 podujatí po celom Slovensku

Program je tento rok opäť bohatý – zapojili sa doň organizácie z celého Slovenska. Ak chcete zistiť, aká akcia sa bude diať najbližšie k Vám, viete si ju nájsť tu.

Organizátori majú pre Vás v Bratislave pripravené tieto akcie:

Prednášky: Utorok s geológiou

Príďte si v utorok 7.11.2017 vypočuť prednášku RNDr. Jána Madarása, PhD. o našej Zemi, ktorá sa bude konať v Centre vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Prednášajúci RNDr. Ján Madarás, PhD., vedúci Geologického odboru v Ústave vied o Zemi SAV, okrem iného objasní napríklad aj to, prečo sa kontinenty a moria menia a mapa Zeme nebola nikdy rovnaká ako dnes,  prečo sú niekde zemetrasenia a sopky, hory a údolia alebo len "nudná" rovina, alebo čo ostane po človeku. Podujatie bude rozdelené na dve samostatné prednášky. Predpoludňajšia prednáška je určená pre študentov stredných škôl a gymnázií. Popoludňajšia prednáška je určená pre širokú verejnosť. Viac informácií o prednáške nájdete tu

Výstava Veda netradične

Čaká na vás interaktívna výstava o vede a technike.

Kedy a kde: 9.-10. novembra 2017 od 10:00 do 19:00 v priestoroch Incheba Expo (Hala A0) na Viedenskej ceste 3-7 v Bratislave.

Celoštátne kolo súťaže Festival vedy a techniky AMAVET

Festival je vyvrcholením celoštátnej súťaže organizovanej v jednotlivých krajoch. V celoštátnom kole jubilejného 20. ročníka festivalu, ktoré sa bude konať od  9. do 11. novembra 2017 v bratislavskej INCHEBE, sa zúčastnia žiaci a študenti z celého Slovenska.

Súťažiaci budú prezentovať svoje projekty v kategóriách: Biológia, Chémia, Matematika, Informatika a počítačové inžinierstvo, Elektronika a mechanika, Energia a transport, Geovedy, Environmentálne vedy, Medicína a zdravotníctvo, Fyzika a astronómia, Spoločenské vedy.

Vybraní víťazi budú následne vyslaní obhájiť svoj projekt a reprezentovať svoju školu aj Slovensko na prestížne národné a svetové vedecké súťaže a fóra vedeckovýskumnej činnosti mládeže (Intel ISEF, EUCYS, I-SWEEEP a ďalšie), ďalej získajú ocenenie dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a množstvo vecných cien.

Festival organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku o.z. a v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, ktoré je priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Galavečer Cena za vedu a techniku

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku bude udeľovanie ocenení za prácu a výsledky v oblasti vedy a techniky. V roku 2014 sa po prvýkrát odovzdávali Ceny za vedu a techniku, ktoré nahradili doteraz odovzdávané Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Pre rok 2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR udelí Cenu za vedu a techniku v nasledovných kategóriách:

Osobnosť vedy a techniky, Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky, Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, Popularizátor vedy a Vedecko-technický tím roka.