Z Noci výskumníkov do Neuroimunologického ústavu SAV a späť

Z Noci výskumníkov do Neuroimunologického ústavu SAV a späť

Jedným z cieľov Noci výskumníkov je inšpirovať mladých ľudí k tomu, aby sa vydali cestou výskumu. Tento rok pre nás bol špeciálny - pred podujatím nás oslovila Dominika Komárová, doktorandka v Neuroimunologickom ústave SAV - sama od seba sa ponúkla, že by nám rada pomohla pri prípravách a realizácií festivalu ako dobrovoľníčka. Keď sme sa s ňou počas príprav rozprávali, zaujal nás jej príbeh. Aj preto sme sa rozhodli spýtať sa jej pár otázok.

Dominika Komárová, Neuroimunologický ústav SAV

Prečo si sa rozhodla robiť dobrovoľníka na Noci výskumníkov?

Tento rok som sa zúčastnila Noci výskumníkov tretíkrát. Prvý rok ako prezentujúca s vedeckými krúžkami na základných a materských školách, kde sme najmä deťom zo škôl ukazovali zaujímavými pokusmi, ako pochopiť základné princípy z chémie, fyziky, či biológie. 

Minulý rok to bolo z pozície "diváka". Bola som vo štvrtom ročníku na vysokej škole. Vtedy som rozmýšľala nad budúcim povolaním. Téma Noci výskumníkov bola "Mozog a srdce". Nie celkom náhodou (si myslím), som si vypočula prednášku profesora Nováka o Alzheimerovej chorobe z Neuroimunologického ústavu SAV. Už vtedy som sa viac zaoberala tématikou mozgu, ale z hľadiska depresívnej poruchy, ktorá bola témou mojej diplomovej práce. Neskôr som si podala prihlášku na doktorandské štúdium a bola prijatá na Neuroimunologický ústav SAV. Pre mňa znamená Noc výskumníkov realizáciu mojich snov. Ten môj sa už začal plniť. :-)  Je to jedinečná príležitosť na popularizáciu vedy. Vedci môžu prezentovať výsledky svoje práce jazykom zrozumiteľným pre verejnosť. Myslím si, že Noc výskumníkov búra povedomie, že veda je nezrozumiteľná a nezlučiteľná s každodenným životom. Ak vieme získané výsledky prakticky aplikovať otvára nám to nové dvere, ako urobiť náš život jednoduchším. 

Posledný rok  ma  intenzívnejšie zaujíma popularizácia vedy na Slovensku. Po návrate z USA, kde som okrem iného navštívila slovenských vedcov, som kontaktovala organizátorov Noci výskumníkov s otázkou dobrovoľníctva.

Čo všetko si mala na starosti?

Mojou úlohou na tohtoročnom podujatí bola pomoc v Info stánku v Starej tržnici, distribúcia informačných materiálov a pozývanie ľudí na prednášky v Labe.

Je niečo, čo si sa vďaka Noci výskumníkov naučila? Čo to bolo?

Myslím si, že Noc výskumníkov môže obohatiť nielen z pohľadu jednotlivca (budovanie vzájomnej spolupráce medzi vedcami) alebo ako spoločnosť, pre ktorú môže byť veda "koníčkom" či priestor, kde môžu byť prezentované jej naozajstné výsledky.

Vďaka účasti na Noci výskumníkov som získala:

  • lepší prehľad, akými ďalšími smermi je možné vedu popularizovať, 
  • nadviazala kontakty s novými ľuďmi,
  • ale najmä videla pohľad "spoza opony", kde to bolo všetko "uvarené". Naozaj kvalitne. 

Veľmi sa mi páči aktuálnosť a jedinečnosť témy tohto podujatia, ktorá reaguje na aktuálne dianie na Slovensku. Už teraz sa teším na ďalší ročník. :-)