Vedecké stánky

Aupark Shopping Center - Vedecké stánky

Ako vyhrať vedeckú súťaž

Téma:
Prezentujúci: Asociácia pre mládež vedu a techniku AMAVET klub 549 v Martine
Čas: Počas celého podujatia

Elektrická 4-kolka s diagnostikou

Téma: Neživá príroda, Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy
Prezentujúci: Elektrotechnická fakulta/ Katedra mechatroniky a elektroniky Žilinská univerzita v Žiline
Čas: Počas celého podujatia

Meranie tepelnej pohody

Téma: Energetika
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra energetickej techniky
Čas: Počas celého podujatia

UAV (dron) ako nástroj doručovania s podporou RFID

Téma: RFID a automatická identifikácia
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Laboratórium pre aplikáciu RFID v doprave
Čas: Počas celého podujatia

MoTiV hodnota cestovného času

Téma: Doprava
Prezentujúci: Univerzitný vedecký park Žilinská univerzita v Žiline - ERADIATE
Čas: Počas celého podujatia

RFID a Eye Tracking

Téma: RFID a automatická identifikácia
Prezentujúci: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinská univerzita v Žiline
Čas: Počas celého podujatia

Inteligentné veci v knižnici

Téma: Medzinárodná spolupráca, mobilita a rozvoj kariéry výskumníkov, Vzdelávanie
Prezentujúci: Univerzitná knižnica Žilinská univerzita v Žiline
Čas: Počas celého podujatia

Podpora vedy a výskumu Európskou úniou

Téma: Informácie o EÚ
Prezentujúci: Europe Direct Žilina Žilinská univerzita v Žiline
Čas: Počas celého podujatia

Prvá pomoc

Téma: Zdravie
Prezentujúci: Územný spolok Žilina Slovenský Červený kríž
Čas: Počas celého podujatia

Roboty, ktorým nie ste ľahostajní

Téma: Informačné a telekomunikačné technológie
Prezentujúci: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra aplikovanej informatiky Univerzita Komenského v Bratislave
Čas: Počas celého podujatia

Vzdelanie – prvý krok k vede

Téma:
Prezentujúci: OMVaM, rektorát Žilinská univerzita v Žiline
Čas: Počas celého podujatia

Zúčastni sa aj Ty robotickej súťaže RoboRAVE Slovensko

Téma: Informačné a telekomunikačné technológie
Prezentujúci: Informačné centrum mladých, n.o. (ICM, n.o.)
Čas: Počas celého podujatia

Železnica - známa i neznáma

Téma: Doprava
Prezentujúci: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinská univerzita v Žiline
Čas: Počas celého podujatia

Je elektrická energia naozaj kvalitná?

Téma: Energetika, Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy
Prezentujúci: Elektrotechnická fakulta/ Katedra výkonových elektrotechnických systémov Žilinská univerzita v Žiline
Čas: Počas celého podujatia

Nájdi stopy

Téma: Bezpečnosť, Kriminalistika
Prezentujúci: Fakulta bezpečnostného inžinierstva/ Katedra bezpečnostného manažmentu Žilinská univerzita v Žiline
Čas: Počas celého podujatia

Rozhýbme to!

Téma: Jazykoveda
Prezentujúci: Ústav celoživotného vzdelávania/ Sekcia cudzích jazykov, Žilinská univerzita v Žiline
Čas: Počas celého podujatia

Spoznaj konštrukciu elektromobilu

Téma: Technika, Doprava, Strojárstvo
Prezentujúci: Strojnícka fakulta/ Katedra konštruovania a častí strojov Žilinská univerzita v Žiline
Čas: Počas celého podujatia

Vytvor model na 3D tlačiarni

Téma: Informačné a telekomunikačné technológie
Prezentujúci: Fakulta riadenia a informatiky/ Katedra technickej kybernetiky Žilinská univerzita v Žiline
Čas: Počas celého podujatia

Ako sa určujú rozmery a tvar Zeme

Téma: Geodézia
Prezentujúci: Stavebná fakulta/ Katedra geodézie Žilinská univerzita v Žiline
Čas: Počas celého podujatia

Bezpečná letecká doprava

Téma: Doprava, Letectvo
Prezentujúci: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov/ Katedra leteckej dopravy Žilinská univerzita v Žiline
Čas: Počas celého podujatia

Nakukni do virtuálneho sveta

Téma: Informačné a telekomunikačné technológie, Pokročilé nástroje, vizualizácie virtuálnych svetov
Prezentujúci: CEIT
Čas: Počas celého podujatia

Od uhlia po skvapalnené plyny

Téma: Doprava
Prezentujúci: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov/ Katedra vodnej dopravy Žilinská univerzita v Žiline
Čas: Počas celého podujatia

Robotika vo výučbe

Téma: Informačné a telekomunikačné technológie, Pokročilé nástroje, vizualizácie virtuálnych svetov, Robotika
Prezentujúci: Fakulta riadenia a informatiky/ Katedra technickej kybernetiky Žilinská univerzita v Žiline
Čas: Počas celého podujatia

Roboty okolo nás

Téma: Informačné a telekomunikačné technológie, Robotika
Prezentujúci: Strojnícka fakulta/ Katedra automatizácie a výrobných systémov Žilinská univerzita v Žiline
Čas: Počas celého podujatia

Veda hrou

Téma: Informačné a telekomunikačné technológie, Robotika
Prezentujúci: Univerzitný vedecký park Žilinská univerzita v Žiline
Čas: Počas celého podujatia

inovujme.sk

Téma: Podpora inovácií
Prezentujúci: Slovenská inovačná a energetická agentúra / Stredná odborná škola strojnícka z Kysuckého Nového Mesta
Čas: Počas celého podujatia