Prvá pomoc

Prvá pomoc

  • Téma: Zdravie
  • Miesto konania: Aupark Shopping Center
  • Prezentuje: Slovenský Červený kríž

Prvá pomoc

Informácie

Ukážky a nácvik poskytovania prvej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch, postup použita AED - Automatického Externého Defibrilátora.
Chcem vedieť viac: