Roboty okolo nás

Roboty okolo nás

  • Téma: Informačné a telekomunikačné technológie, Robotika
  • Miesto konania: Aupark Shopping Center
  • Prezentuje: Žilinská univerzita v Žiline

Roboty okolo nás

Informácie

Návštevníci budú mať možnosť vidieť ukážky rôznych robotických zariadení ako napríklad mechanizmus s paralelnou kinematikou, robotizovanú montáž, ďalej kolesové, kráčajúce a lietajúce mobilné roboty, prípadne ukážky programovania, tvorby riadiacich a simulačných programov.