MoTiV hodnota ces...

MoTiV hodnota cestovného času

  • Téma: Doprava
  • Miesto konania: Aupark Shopping Center
  • Prezentuje: Žilinská univerzita v Žiline - ERADIATE

MoTiV hodnota cestovného času

Informácie

Stánok bude zameraný na propagáciu prieskumu zameraného na dopravné správanie cestujúcich. Budeme skúmať akú hodnotu má pre vás cestovný čas, keď idete do práce, do školy alebo za zábavou. Taktiež budeme zisťovať, aké faktory vplývajú na výber dopravného prostriedku. Účastníci sa budú môcť zapojiť do interaktívnych hier zameraných na hodnotu cestovného času.

Chcem vedieť viac: