Je elektrická ene...

Je elektrická energia naozaj kvalitná?

  • Téma: Energetika, Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy
  • Miesto konania: Aupark Shopping Center
  • Prezentuje: Žilinská univerzita v Žiline

Je elektrická energia naozaj kvalitná?

Informácie

Praktické ukážky merania kvality elektrickej energie použitím certifikovanýchanalyzátorov kvality. K dispozícii budú dve merania, z ktorých jedno bude meraťkvalitu odoberanej elektrickej energie v rámci vybraných stánkov a druhémeranie bude zamerané na ukážku vplyvu implementácie moderných zariadenído domácnosti a ich dopad na kvalitu elektrickej energie.