RFID a Eye Tracking

RFID a Eye Tracking

  • Téma: RFID a automatická identifikácia
  • Miesto konania: Aupark Shopping Center
  • Prezentuje: Žilinská univerzita v Žiline

RFID a Eye Tracking

Informácie

Aktivity stánku budú zamerané pre rôzne vekové kategórie, v stánku bude pripravená hra využívajúca RFID technológiu, hra využívajúca Eye Tracking ako aj ekonomická hra pre najmenších.