Vedecké stánky

Europa Shopping Center - Vedecké stánky

3D Tlač

Téma: Informačné a telekomunikačné technológie
Prezentujúci: Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica Výskumný ústav: CVTI SR-ŠVS BB Centrum vedecko technických informácií SR
Čas: Počas celého podujatia

EURAXESS – váš sprievodca mobilitou a kariérou vo výskume

Téma: Medzinárodná spolupráca, mobilita a rozvoj kariéry výskumníkov
Prezentujúci: SAIA, n. o
Čas: Počas celého podujatia

Máme radi ekonómiu

Téma: Ekonómia
Prezentujúci: Ekonomická fakulta/ Výskumné a inovačné centrum Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Čas: Počas celého podujatia

Moje srdce bije pre geografiu

Téma: Geografia
Prezentujúci: Fakulta prírodných vied/ Katedra geografie a geológie Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Čas: Počas celého podujatia

Priblíž sa športovým hviezdam

Téma: Zdravie
Prezentujúci: Filozofická fakulta/ Katedra telesnej výchovy a športu Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Čas: Počas celého podujatia

Automatizácia - súčasť nášho života

Téma: Informačné a telekomunikačné technológie
Prezentujúci: Elektrotechnická fakulta/ Katedra riadiacich a informačných systémov Žilinská univerzita v Žiline
Čas: Počas celého podujatia

Od nápadu k patentu

Téma:
Prezentujúci: Úrad priemyselného vlastníctva SR Banská Bystrica
Čas: Počas celého podujatia

Čo sa deje v tlmočníckej kabíne?

Téma: Prekladateľstvo, tlmočníctvo
Prezentujúci: Filozofická fakulta/ Katedra germanistiky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Čas: Počas celého podujatia

Elektronika hrou

Téma: Informačné a telekomunikačné technológie, Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy
Prezentujúci: Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Čas: Počas celého podujatia

Odhaľ tajomstvá vody

Téma: Chémia
Prezentujúci: Fakulta prírodných vied/ Katedra chémie Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Čas: Počas celého podujatia

Študujeme, čo jeme a pijeme

Téma: Potravinárstvo
Prezentujúci: Fakulta biotechnológie a potravinárstva/ Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov, Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Čas: Počas celého podujatia

Umelou inteligenciou proti terorizmu

Téma: Medzinárodné vzťahy, Bezpečnosť, Politológia
Prezentujúci: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov/ Katedra bezpečnostných štúdií Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Čas: Počas celého podujatia

Virtuálna a iné reality

Téma: Informačné a telekomunikačné technológie
Prezentujúci: Elektrotechnická fakulta/ Katedra multimédií a informačno-komunikačných technológií Žilinská univerzita v Žiline
Čas: Počas celého podujatia

Vystopuj látky v organizmoch

Téma: Chémia
Prezentujúci: Prírodovedecká fakulta/ Katedra ekochémie a rádioekológie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Čas: Počas celého podujatia

Žiarenie okolo nás

Téma: Energetika, Jadrová fyzika
Prezentujúci: Energoland Mochovce Slovenské elektrárne, a.s.
Čas: Počas celého podujatia

Simulátor prevrátenia vozidla

Téma: Strojárstvo, Doprava
Prezentujúci: Stredná priemyselná škola dopravná vo Zvolene
Čas: Počas celého podujatia

Alternatívne energie v doprave

Téma: Strojárstvo, Doprava
Prezentujúci: Stredná priemyselná škola dopravná vo Zvolene
Čas: Počas celého podujatia

Biodiverzita Slovenska, text na označenie medzi stánkami: Rozmanitosť života v prírode

Téma: Ekológia, Enviromentálna politika, Biológia
Prezentujúci: Štátna ochrana prírody SR
Čas: Počas celého podujatia

EÚ-INFO STÁNOK

Téma: Informácie o EÚ
Prezentujúci: Informačné centrum Europe Direct Lučenec, hostiteľská štruktúra je Mesto Lučenec
Čas: Počas celého podujatia

Ice Age 2 v Tatrách

Téma: Zem, Ekológia, Klimatológia
Prezentujúci: Ústav vied o Zemi Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Tajomstvá nášho tela

Téma: Fyziológia živočíchov, Biológia
Prezentujúci: Fakulta biotechnológie a potravinárstva/ Katedra fyziológie živočíchov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Čas: Počas celého podujatia

MODROTLAČ - umenie i chémia

Téma: Chémia
Prezentujúci: Chemický krúžok KREMÍK Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
Čas: Počas celého podujatia

Objav v sebe informatika

Téma: Informačné a telekomunikačné technológie
Prezentujúci: Fakulta prírodných vied/ Katedra informatiky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Čas: Počas celého podujatia

Užitoční pomocníci geológa v teréne a laboratóriu

Téma: Geológia
Prezentujúci: Fakulta prírodných vied/ Katedra geografie a geológie Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Čas: Počas celého podujatia

Objavené príbehy z minulosti

Téma: Archeológia
Prezentujúci: Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

inovujme.sk

Téma: Podpora inovácií
Prezentujúci: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Čas: Počas celého podujatia