EURAXESS – váš sp...

EURAXESS – váš sprievodca mobilitou a kariérou vo výskume

  • Téma: Medzinárodná spolupráca, mobilita a rozvoj kariéry výskumníkov
  • Miesto konania: Europa Shopping Center
  • Prezentuje: SAIA, n. o

EURAXESS – váš sprievodca mobilitou a kariérou vo výskume

Informácie

Iniciatíva EURAXESS Slovensko poskytuje poradenstvo a podporu výskumníkom, ktorí chcú absolvovať zahraničný výskumný pobyt. Okrem informácií o aktivitách a službách servisných centier EURAXESS, budú pracovníci SAIA poskytovať aj informácie o možnostiach získania štipendií a grantov na výskumné pobyty v zahraničí. K dispozícii budú propagačné a informačné materiály a publikácie národnej siete EURAXESS (informačné letáky, publikácia „Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov“ a ďalšie). V stánku bude prezentovaný aj európsky portál EURAXESS, ktorého sekcia Jobs & Funding umožňuje bezplatné a jednoduché vyhľadávanie pracovných ponúk a štipendií vo výskume. Doktorandi, mladí aj skúsení výskumní pracovníci uvažujúci o výskumnej mobilite v zahraničí sa budú môcť poradiť o konkrétnych možnostiach, pre mladších návštevníkov budú pripravené interaktívne hry súvisiace s témou výskumnej mobility.

Chcem vedieť viac: