Užitoční pomocníc...

Užitoční pomocníci geológa v teréne a laboratóriu

  • Téma: Geológia
  • Miesto konania: Europa Shopping Center
  • Prezentuje: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Užitoční pomocníci geológa v teréne a laboratóriu

Informácie

V našom stánku uvidíte ukážky terénnej výbavy geológa od kladiva, geologického kompasu, lupy, mapy, ceruziek, poznámkového bloku, štítkov, až po ryžovaciu panvicu na odber ťažkej frakcie zo sedimentov potoka. Z laboratórnych prístrojov bude na pulte umiestnená aj binokulárna lupa, veľký výskumný polarizačný mikroskop NIKON s pomocou ktorých si budete stavbu a štruktúru horniny v mikroskope.

Zároveň si budú môcť nádejní geológovia vyskúšať odber a formátovanie vzoriek, či hľadanie fosílií v teréne.môcť prezrieť pri dostatočne veľkom zväčšení rôzne farebne i tvarovo zaujímavé prírodniny – vzorky minerálov, rúd, meteoritov, fosílií a tenké rezy hornín a leštené nábrusy typických rúd. Pripraví sa aj ukážka niekoľkých rozšírených a typických hornín Slovenska (od makroskopickej vzorky, cez jej naleštenú plochu až po tenký výbrus horniny na podložnom sklíčku) s možnosťou prezrieť si ich.