Odhaľ tajomstvá vody

Odhaľ tajomstvá vody

  • Téma: Chémia
  • Miesto konania: Europa Shopping Center
  • Prezentuje: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Odhaľ tajomstvá vody

Informácie

Aktivita bude pozostávať z realizácie a ukážok chemických experimentov zameraných na vybrané vlastnosti vody a vodných roztokov (pH, hustota, povrchové napätie, rozklad vody). Účastníci podujatia si budú môcť vyskúšať jednotlivé pokusy sami, resp. za pomoci koordinátora.