3D Tlač

  • Téma: Informačné a telekomunikačné technológie
  • Miesto konania: Europa Shopping Center
  • Prezentuje: Výskumný ústav: CVTI SR-ŠVS BB Centrum vedecko technických informácií SR

3D Tlač

Informácie

Ukážka a prezentácia 3D tlače, využiteľných v rôznych oblastiach.