Prednášky

Stará tržnica - Prednášky

Chémia hrou

Téma: Chémia
Prezentujúci: Karin Iková a Dávid Richter, Asociácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET
Čas: 28. 09. 2018 09:30

Why We Can’t Make a Cup of Tea on Mars? 

Téma: Vesmír
Prezentujúci: John Holt, Research Engineer, Space Department of Physics and Astronomy, University of Leicester
Čas: 28. 09. 2018 10:30

Projekt Inovujme.sk

Téma: Podpora inovácií
Prezentujúci: Slovenská inovačná a energetická agentúra a Stredná odborná škola chemická v Bratislave
Čas: 28. 09. 2018 11:00

Drilling Rocks on Another Planet

Téma: Fyzika
Prezentujúci: John Holt, Research Engineer, Space Department of Physics and Astronomy, University of Leicester
Čas: 28. 09. 2018 11:30

Od športu k zdraviu

Téma: Lekárske vedy
Prezentujúci: Biomedicínske centrum SAV/ Ústav experimentálnej endokrinológie, Centrum pohybovej aktivity; Fakulta telesnej výchovy a športu UK, doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., samostatná vedecká pracovníčka, tréneri- Mgr. Jakub Laurovič, Mgr. Lucia Slobodová Slovenská akadémia vied/ Univerzita Komenského v Bratislave
Čas: 28. 09. 2018 15:00

Space Rocks! And finding signs of life on other planets!

Téma: Vesmír
Prezentujúci: John Holt, Research Engineer, Space Department of Physics and Astronomy, University of Leicester
Čas: 28. 09. 2018 17:00

Budúcnosť dopravy: od myšlienky k prototypu

Téma: Doprava
Prezentujúci: Štefan Klein, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Čas: 28. 09. 2018 19:00

Vládcovia budúcnosti: vládnutie vo veku umelej inteligencie a blockchain

Téma: Technika
Prezentujúci: Roey Tzezana, futurológ, Senior Scientific Advisor at Obvislim
Čas: 28. 09. 2018 20:30

Keď je DNA mimo... o extracelulárnej DNA a jej úlohe v patogenéze chorôb

Téma: Fyzika
Prezentujúci: Peter Celec, lekár a vedec, Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta UK
Čas: 28. 09. 2018 22:00