Keď je DNA mimo.....

Keď je DNA mimo... o extracelulárnej DNA a jej úlohe v patogenéze chorôb

  • Téma: Fyzika
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prednášajúci:Peter Celec, lekár a vedec, Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta UK
  • Dátum a čas začiatku: 28. 09. 2018 22:00

Keď je DNA mimo... o extracelulárnej DNA a jej úlohe v patogenéze chorôb

Informácie

Profil prednášajúceho:

Doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, PhD., MPH., ktorý patrí medzi špičku v odbore molekulárna biológia a normálna a patologická fyziológia. Vyštudoval medicínu, molekulárnu biológiu a bankovníctvo, postgra duálne sa doc. Peter Celec špecializoval v odboroch normálna a patologická fyziológia a riadenie vo verejnom zdravotníctve. V súčasnosti vedie Ústav molekulárnej biomedicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Podieľal sa na vzniku občianskeho združenia Klub detskej nádeje. Zaoberá sa predovšetkým experimentálnou génovou terapiou či vplyvom testosterónu na mozgové funkcie, ako aj ďalšími zaujímavými výskumami. 

Foto zdroj: Ústav molekulárnej biomedicíny SAV